نام کاربری:
کلمه عبور:
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
تالاب شادگان
دستگاه حفاری و تزریق پرده رسی در سدهای خاکی
دستگاه لایروب هیدرولیکی سر تیغه ای در حال کار در رودخانه کارون-خرمشهر
سرریز سیلاب سد مخزنی
مواد بستر رودخانه
شروع فرسایش خندقی و روش ثبت و اندازه گیری آن
سد کارون 3

دکتر مهدی قمشی

مهدی قمشی
مهدی قمشی (دکترای سازه های آبی) Mehdi Ghomeshi (Ph.D., M.Sc)
مرتبه علمی: استاد Professor
گروه: سازه های آبی Dept. of Hydraulic Structures
دانشکده: مهندسی علوم آب Faculty of Water Sciences Engineering
محل اشتغال: دانشگاه شهید چمران اهواز Shahid Chamran University